انتقادات پیشنهادات و شکایات

چنانچه انتقاد ، شکایت و یا پیشنهادی دارید فرم زیر را تکمیل نموده تا در اسرع وقت در اختیار مدیر مربوطه قرار گیرد.

همچنین میتوانید با شماره 65149600 تماس گرفته و مشکل خود را مطرح بفرمایید.

همچنین میتوانید با شماره 65149600 تماس گرفته و مشکل خود را مطرح بفرمایید.